SUPLING

Dulang may isang yugto (One-act play)

 

download

Mga Tauhan

Marco – ang tatay
Maxene – ang nanay
Marc Andrei – ang anak
Aling  Baby, Aling  Nida, Aling  Susie – mga kapitbahay
Dolly – isang midwife

____________________

Ang Tanghalan

Sa bahay ng mag-asawang  Marco at Maxene.

Hati ang  entablado  sa tatlong  bahagi.  Ang  terrace,  sala  at kuwarto.  Sa terrace ay may mahabang  upuang  yari sa nilagaring  katawan  ng pine  tree na kasandal  sa pader at may  ilang halamang  nasa paso na nakapatong sa pasimano.  Sa salas naman ay makikita  ang sala set at isang rack. Nasa ibabaw ng rack ang isang flat  TV at sa ilalim nama’y  may stereo at mga speakers. Sa bandang  likuran  ng  sala  ay makikita  ang  kusina  ng  bahay.  Bahagya namang  nakaangat  ng 2 baytang  ang  kwarto  na ang  hagdanang  papasok ay nasa likuran  ng  isang  divan.  Sa kwarto ’y makikita  ang isang king size bed, aparador at isang tokador na may salamin  sa ibabaw.

____________________

Panahon

Kasalukuyang  panahon.

____________________

Click on the link below to continue reading…

Supling

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Advocate for Self-improvement M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, the process of creating them gives me immense joy and seeing them completed brings me great satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I get while doing them and completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." I am a lifelong learner too. My daily goal is to be better than I was yesterday. It's difficult, but it's worth the try. It's not for what I get from doing it but for what I become. Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on January 24, 2020, in Creative Writing, Dulang May Isang Yugto, One-act Play and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Magandang practice para sa aking Tagalog

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: