HALIK SA PISNGI

capture (1)Hindi ko sinadya…
na labi ko’y dumampi
sa iyong pisngi.

Hay!
Parang bulak
Kay lambot
Kay bango… parang rosas.

At tuhod ko’y nanginig.
Katinua’y parang bula… naglaho.

Aking inulit.
Muli akong humalik.
Sa pisngi.
Paulit-ulit.

At labi ko’y naglakbay
hanggang sa labi mo’y dumantay.

Ika’y pumikit.
Nakangiti.
Hininga mo’y pigil.
Tila hinihintay ang muli kong paghalik.

At bago sana kita muling hagkan
kita’y masuyo munang pinagmasdan.
Nang krus sa kuwintas mo’y kuminang,
May batong sa budhi ko’y dumagan.

Di na kita muling mahagkan.

Takang-takang mata mo’y iminulat
Yumuko ako’t humingi ako ng tawad
At sa pisngi mong sa luha’y tigmak
Sa huling pagkakataon
Labi ko’y lumapat.

 

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on February 28, 2019, in Creative Writing, Poetry, Tula. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: