Monthly Archives: February 2017

TIBOK

Animo’y tibok ng puso ang ritmo na dumadaloy sa bawat taludtod ng mga tulang nagpapahayag ng pag-ibig. Mabilis na tibok ang kahalintulad ng walang mapagsidlang saya ng taong umiibig. Wika nga’y malakas ang kabog. Subalit unti-unting babagal ang tibok na para bang malalagutan na ng hininga kapag ang saya sa pusong umiibig ay naglaho.

Maaring sanhi ito ng hindi pagkakaintindihan ng magsing-irog o kaya’y isa sa kanila’y tumalikod sa sumpaang hanggang sa huling tibok ng kanilang mga puso na sila’y mag-iibigan.

Ang mga tula sa bahaging ito ay tungkol sa pag-ibig at sa lahat ng damdaming pinupukaw nito. Ang mga unang kinatha kong tula noong aking kabataan ay tungkol sa pag-ibig. Magpahanggang ngayon ay kumakatha  pa rin ako ng mga tulang hindi niliklika ng isip kundi’y itinitibok ng puso.

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga tulang itinibok ng aking puso.

1. Andap
2. Dito
3. Kangkarot
4. Kape’t Manamis
5. Larawan
6. Lamig
7. Parang Hangin 1
8. Parang Hangin 2
9. Parang Hangin 3
10. Tuyong Dahon

Tungkol din sa pag-ibig ang mga tulang inipon ko sa link na sumusunod: Tinulang Tugtog.

 

%d bloggers like this: