KOREANOVELA

A One-Act Play in Filipino

Comedy TragedySYNOPSIS

Ang mundo ay parang malaking entablado at ang mga tao ay parang mga artista. Araw-araw ay may kuwentong  nangyayari at tayo ang ang sumusulat nito. Tayo ang magpapasiya kung ang kuwento nating lilikhain ay drama o komedya – minsan trahedya. Tayo rin ang magpapasiya kung may ibang tauhan tayong pagagalawin sa ating kuwento  o kung gagawin natin itong simple o komplikado.

Kanya-kanya tayo ng kuwento pero minsan may mga kuwentong sumasanga sa kuwento ng iba. Katulad ni Jack, bago pa man siya nagpunta ng Korea ay may sarili na siyang kuwento. Sina Joy at Arnold man ay may kanya-kanya ring kuwento. Ang kuwento ng dalawa’y magtagal nang nagsanga. At sa kuwento nila’y humalo pa ang kay Jack nang sila ay hindi inaasahang magkakila-kilala sa isang restaurant.

(Click on the link below to continue reading…)

Koreanovela (One-Act Play)

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer M, A, and D are the initials of my two first names (Massuline and Antonio) and my mother's family name (Dupaya). Ligaya (a Filipino word which means happiness in English) is my family name. MAD is actually one of my nicknames aside from Tony and Ching. My full name is Massuline Antonio Dupaya Ligaya. Many times I was asked the question "Why do you write?" I don't write for material rewards nor adulation. When I write poems, stories, and essays, when I do research, seeing them completed gives me immense joy and satisfaction. I don't write for cash incentives, "likes," and "praises." I would be thankful should I get those but the happiness and sense of fulfillment I feel when completing my works are my real rewards. Is teaching difficult? No! When I teach, I don't work but I play. My educational philosophy - "The classroom is my playground, the students are my playmates, and the subject is our toy." Proud to be me! Proud to be a FILIPINO! TO GOD BE THE GLORY!

Posted on October 11, 2019, in Drama, Dulang May Isang Yugto, One-act Play and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: