DELILAH

how-to-deal-with-infidelity-500x350Based on Tom Jones’ “Delilah”

Buhay ang ilaw mo nang ako’y dumaan
Bukas mong bintana’y dagling nilapitan
Humihip ang hangin kurtina’y hinipan
Tagpong bumulaga ako’y ginulantang

Kambal-tukong anino sa aking harapan
Sumasayaw sa indayog ng kataksilan
At nang marating rurok ng kaliluhan
Luha’y sinalubong inyong kagalakan

Nanginig ang tuhod palayong humakbang
Ngunit impit mong tili ako’y sinundan
Katawang umindayog sa kahalayan
Umukit sa isip ayaw akong tantanan

Ako’y kumatok pintuan mo’y binuksan
Ako’y pumasok s’ya nama’y nagpaalam
Nang kita’y tanungin ako’y tinawanan
Ngunit tahimik ka nang punyal ko’y hawakan

Saan nga ba Delilah ako nagkulang
‘Di ba’t buhay ko sa iyo nakalaan
Nagtitiis kahit iyong sinasaktan
Ngunit ‘di tatanggaping iyong pagtaksilan

Advertisement

About M.A.D. LIGAYA

Teacher-Writer-Lifelong Learner I have three passions - teaching, writing, and learning. I am a Filipino currently residing and teaching in South Korea. I blog and vlog the things I write. I have two websites and two YouTube channels where I publish my works in my areas of interest. I also use Wattpad and Pinterest to publish my creative works. I am into research as well. Some of my articles were presented at conferences and published in indexed-journals. TO GOD BE THE GLORY!

Posted on November 12, 2016, in Tula and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: