Blog Archives

Cholesterol Hub

isawMay lugar sa ating mga baya’t siyudad
“Cholesterol hub” ang dapat na ibansag
Kung mataas (Gets mo ‘to…) ang iyong “high blood”
Payo ko sa iyo huwag ka doong maglakad

Kasi doon maraming abnoy at bugok
Nakahalo sa mga penoy at balut
Kapag nakita ika’y mapapalunok
Mataas na “high blood” mo tiyak malilimot

At may pinipiritong balat ng manok
Kung gusto mo naman balat ng pork
Sige lang manong lamon basta may gamot
Tikman mo na rin masarap na hepalog

Kwek-kwek… sige baka gusto mong subukan
Sagana sa calories bawat piraso niyan
IUD, adidas, helmet… hala tikman
Basta ba fully-paid na ang life insurance

Sa “cholesterol hub” patuloy maglakad
May makikitang nakahaing “betamax”
Ito ay “curdled chicken or pork blood”
May balun-balunan din o chicken gizzard

Ateng, kuyang…rayuma din ay isipin
Chicharong bituka huwag nang amuyin
Sa atay at baga – umiwas ng tingin
Magturo na lang ng ibang iihawin

Suggestion lang fish balls na lang ang tusukin
Isawsaw sa sukang may sili’t maasim
Safe din ang kikiam, iyong subukin
At kapag nauhaw suka ay higupin

Isa-isip ang high blood pati uric acid
Para mas safe, ang ipaihaw mo’y pusit
H’wag ng maglaway sa pang-takeout na sisig
Iwasan din – long-legged na day-old chick

Advertisement

Analysis Paralysis

think

You’re very intelligent,
…very smart!

You can drag a topic in a discussion
To the core of its foundations.
Historical…
Philosophical…
Sociological…
Psychological…
Legal.
And yeah…
Including economics.
The fine prints  you don’t miss.

You’re very intelligent,
…very smart!

You make arguments
Go round and round.
You run round in circles!

You philosophize till death.
You put the simplest of matters under scrutiny
… from sunrise to sunset
… from dusk till dawn!
You use all isms as your lens.

But what?

You find no answers…
You offer no compromise…
Stalemate!
You make no decisions.
Your high IQ
has been paralyzing you!

You’re very intelligent,
…very smart!
Yet you fail to realize
That all it takes is COMMON SENSE
To understand
The mysteries of life and the universe.

%d bloggers like this: