Tatsulok

462068718_love_triangle_by_iann7_xlarge_xlarge

Pinihit ko ang doorknob. Hindi ko maitulak pabukas ang pinto ng aming kwarto, mabigat. Nakasandal doon si Vicky, kapag bubuksan ko ang pinto’y itutulak nito pasara . Impit man ang iyak ng aking asawa’y naririnig ko mula sa salas sa dahilang sakmal na ng katahimikan ang paligid, halos hatinggabi na kasi noon at ang manaka-nakang pagtahol ng aso sa labas at ang ugong ng makina ng mangilan-ngilang sasakyang dumaraan ang siyang tanging naririnig.

Muli kong pinihit ang doorknob at dahan-dahan ko itong binuksan subalit hindi ko pa ito masyadong naiaawang ay itinulak nanaman niya pasara kasabay ang isang malakas na bulyaw. “Lumayas ka rito, wala kang kuwentang tao, demonyo ka!”

Tiyak kong narinig ng aming mga kapitbahay ang kalabog ng pinto at sigaw na iyon ni Vicky. Maliban na lang kung natutulog na sila. Halos dikit-dikit kasi ang mga kabahayan sa lugar namin. Nahihiya ako sa dahilang alam nilang professor ako sa isang kolehiyo, may mga estudyante pa naman akong nakatira malapit sa amin.

“Buksan mo ito, mag-usap tayo ng maayos,” ang pakiusap ko sa aking asawa. “At Ma, please lang, huwag ka namang sumigaw o, nakakahiya sa mga kapitbahay natin.” “Wala akong pakialaman sa kanila, umalis ka na rito, wala na tayong dapat pagusapan pa. How dare you say na nakakahiya samantalang ikaw itong nagsisisigaw kanina.”

(Click link below to continue reading…)

Tatsulok

Source of image used: http://www.sodahead.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: