Advertisements

Koreanobela

Comedy Tragedy
S Y N O P S I S:

Ang dulang ito ay tungkol sa pangungulila ng isang OFW sa mga mahal sa buhay na iniwan sa Pilipinas at sa pagwawakas ng isang maling relasyon. Ang mga bida’y sina Jack, na tumungo sa South Korea upang mag-trabaho bilang isang English teacher, at sina Joy at Arnold, mga factory workers sa South Korea, parehong may mga asawa’t anak sa Pilipinas subalit natuksong makipag-relasyon sa isa’t-isa nang sila’y nagkasama sa trabaho.

Makikilala ni Jack sina Joy at Arnold sa isang restaurant sa South Korea at doon magaganap ang kabuuan ng kwento. Sa mga kaganapan habang sila’y kumakain sa restaurant ay makikita ni Joy ang pagmamahal ni Jack sa kangyang kabiyak na si Rose at sa kanilang anak habang si Arnold naman ay hindi sineseryoso ang lahat ng nangyayari. Dito magkakaroon ng matinding pagbubulay-bulay si Rose tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay n’ya at sa relasyon nila ni Arnold. Ang mga nakita at narinig ni Joy kina Jack at Rose ang mag-papatibay sa isang desisyon na matagal na rin n’yang pinag-iisipang gawin.

(Click on the link below to continue reading…)

KOREANOBELA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: