Advertisements

Supling

baby

Dulang may isang yugto (One-act play)

Buod

Matapos ang labing-apat na taon ng paghihintay  ay magiging  tatay at nanay sina Marco at Maxene. Sila’y  mag-aampon at sa wakas ay magkakaroon  na ng sariling  anak…si Marc Andrei. Hindi nakaplano ang kanilang  hakbang. Bigla na lamang isang umaga ay dumating  ang kapitbahay nilang  si Aling  Baby at ipinakita  sa mag-asawa ang bata. Pursigido  si Maxene na kunin  ang bata samantalang  si Marco naman ay malaki ang pag-aalinlangan.     Gusto muna niyang  makatiyak na wala silang  haharaping problema kapag ginawa nila ito.

Paniniwalaan  ng mag-asawa ang kuwento  ng mga kapitbahay  nilang  sina Aling  Baby at Aling Nida. Sasabihin  nilang  ang nanay ni Marc Andrei ay taga-Bicol.  Patotohanan din ni Dolly, ang komadronang tumulong sa panganganak  ng nanay ni Mark Andrei, ang sinabi ng dalawa kaya’t mas tumibay  ang pasya ng mag-asawa na kuhanin  na nga ang bata.

Subalit hindi magtatagal sa poder nila ang bata. Isang linggo  lamang  nilang  makakapiling ito.  Makakatanggap  ng tawag si Maxene  mula  sa isa pa nilang  kapitbahay,  si Aling  Susie,  na magsisiwalat  ng mga bagay na nalalaman  niya tungkol kay Marc Andrei at sa tunay nitong  ina.

Dahil takot sa maaring  gawin ng asawa ay mag-aalangan  si Maxene na sabihin kay Marco ang mga bagay na nabatid niya. Mapapansin ni Marco ang mga pagbabago sa ikinikilos  ni Maxene mula  ng makatanggap  ito ng tawag. Ngunit  pinilit  man ay hindi  sinabi ni Maxene ang tunay na dahilan  basta’t sinabihan  na lamang  nito ang kabiyak na isasauli na nila ang bata kay Aling  Baby.

Doon magsisimula  ang pinakamabigat  na pagsubok sa buhay nilang  mag-asawa.

Ang dula’y isang pagsasalaysay  ni Marco sa karanasan nilang  mag-asawa kaya’t malimit itong gumamit ng voice over.

____________________

Mga Tauhan

Marco – ang tatay
Maxene – ang nanay
Marc Andrei – ang anak
Aling  Baby, Aling  Nida, Aling  Susie – mga kapitbahay
Dolly – isang midwife

____________________

Ang Tanghalan

Sa bahay ng mag-asawang  Marco at Maxene.

Hati ang  entablado  sa tatlong  bahagi.  Ang  terrace,  sala  at kwarto.  Sa terrace ay may mahabang  upuang  yari sa nilagaring  katawan  ng pine  tree na kasandal  sa pader at may  ilang halamang  nasa paso na nakapatong sa pasimano.  Sa salas naman ay makikita  ang sala set at isang rack. Nasa ibabaw ng rack ang isang flat  TV at sa ilalim  nama’y  may stereo at mga speakers. Sa bandang  likuran  ng  sala  ay makikita  ang  kusina  ng  bahay.  Bahagya namang  nakaangat  ng 2 baytang  ang  kwarto  na ang  hagdanang  papasok ay nasa likuran  ng  isang  divan.  Sa kwarto ’y makikita  ang isang king size bed, aparador at isang tokador na may salamin  sa ibabaw.

____________________

Panahon

Kasalukuyang  panahon.

____________________

Click on the link below to continue reading…

Supling-Dulang-May-Isang-Yugto-Filipino

Advertisements
%d bloggers like this: