Dulang May Isang Yugto

drama2

Sa kurso kong tinapos noon sa kolehiyo ay may ilang subjects po akong “Drama” at “Shakespeare.” Doon nagsimulang umusbong ang romansa namin ng dula. Nakakita ako ng platfrom para sa interes ko sa dula nang naging guro ako sa high school (Sta. Teresa College) sa Bauan, Batangas. Doo’y binuo ko ang “Teatrong Pang-gabi” para sa mga “night students” hanggang sa ako’y mabigyan ng pagkakataon na pamunuan doon ang  main theatre group ng naturang school, ang “Teatro Teresiana.”

Sa pananaw ko po ay hindi mahirap sumulat ng dula. Kung tutuusin kasi ang pangaraw-araw natin pamumuhay ay parang isang dula. Ikaw at ako ay mga tauhan gumaganap sa drama na ang tawag natin ay buhay. Ang mundong ginagalawan natin ay isang malaking entablado. Tama ba? Pagnilayan mo.

Ang mundo ay parang malaking entablado at ang mga tao ay parang mga artista. Araw-araw ay may kuwentong nangyayari. Ang tanong, kung ang buhay mo ay isang kuwento at ang mundo ang entablado, sino ang susulat ng kuwento?

Siyempre ang una mong iisipin eh ang Panginoon, di ba? Kung iyan ang paniniwala mo eh hindi kita kokontrahin. Pero kung ako ang tatanungin, ang sagot ko sa tanong kung sino ang susulat ng kuwento ay – ikaw.

Ikaw ang susulat ng kuwento mo. Ang Panginoon ang lumikha ng entablado at ang nagbigay sa iyo ng pluma at ng papel kung saan mo isusulat ang iyong kuwento. Iyan ang pananaw ko.

Binigyan ka ng laya ng Panginoon na isulat ang sarili mong kuwento. Hindi siya ang gagawa nito. Pero magpapasiya ka kung ikaw nga ba ang susulat ng kuwento mo o ibang tao ang gagawa nito. Bahala ka.

Ikaw ang magpapasiya kung ang kuwento mong lilikhain ay drama o komedya – at huwang naman sanang trahedya. Ikaw rin ang magpapasiya at pipili kung sino ang mga tauhang gagalawan sa iyong kuwento. At bahala ka kung ikaw ang bida, kontrabida, o isa ka lamang tau-tauhang walang silbi. Bahala ka rin kung kung ano uri ng pagkatao ang matutunghayan ng tao kapag pinanood ka nila sa entabladong gagalawan mo.

Ikaw ang susulat, pipili ng tauhan, at ikaw rin ang director. Ikaw ang magpapasiya kung gagawin mong simple o komplikado ang iyong kuwento. Kapana-panabik ba ito at hitik sa aksyon at romansa. Kakapulutan ba ng aral o kabaligtaran nito. Kuwento mo iyan, kaya bahala ka.

Sabi ko nga, hind mahirap ang sumulat ng dula. Pumikit ka lamang at isipin mo ang buhay mong hitik sa drama at tiyan na may mapaghuhugutan ka ng kuwentong isusulat. Subukan mo.

———-
Heto po ang ilan sa mga sinulat kong dula (na may isang yugto):

K-Drama

Kwadrado

Usapang Lalaki

Supling

Sa Gitna Ng Digmaan

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: