Monthly Archives: April 2017

Defining Happiness

HARDPEN'S PORTFOLIO

smile

What may be considered as the most encompassing definition of happiness was provided by the great Greek philosopher Aristotle. He said, “Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.” The Dalai Lama seemed to have concurred when he said that the very purpose of life is to seek happiness.

Life indeed is an endless quest for happiness. People always seek for things that gives them pleasure and enjoyment. They do whatever it takes for them to attain contentment and satisfaction. They enjoy the moments when they feel untroubled, delighted and satisfied.

Happiness may come from different sources. It can be put this way also…that happiness is an effect resulting from different causes. It depends on a person’s beliefs and perspectives. People define happiness in different ways thus they tread different directions when pursuing it. They differ in opinion as to what…

View original post 698 more words

Isang Pagninilay

JesusFinalHours-56a149da5f9b58b7d0bdda13Sa bundok ng Golgotha’y umakyat
Pinasan ang krus hirap na hirap
Ikatlong hapon nang maganap
Pagkakatawang taong nagwakas

Kasalanan ay koronang tinik
Sibat na tumusok sa gilid
Kay Hudas tayo ay ang naghatid
Nang sa Mesiya s’ya ay humalik

Hinayaang si Hudas magtaksil
Di ba’t kusang loob nagpakitil
Utang nati’y sa Kanya siningil
Ang utang nating mga nagtaksil

Di ba’t dugo n’ya’y ipinanlinis
Sa pagkatao nating madungis
Kusang loob buhay ibinuwis
Nang tayo’y makapiling sa langit

Huminto’t magnilay kahit saglit
Lumuhod tayo’t mata’y ipikit
Sa Panginoon tayo’y sumandig
Walang hanggan ang Kanyang pag-ibig

TURUAN AKO

Couple-Holding-onto-Each-Other

Ayaw maniwala sa bulung-bulungan
Na may iba ka na’t ako’y iiwanan
At nagkandarapa kita’y pinuntahan
Umaasang ito’y pasisinungalingan

Niyakap mo ako’t patawad hiniling
Nagmakaawa kang kita’y unawain
Wika’y nalusaw pag-ibig mo sa akin
Nang ikaw ay kanyang hagkan at yakapin

Mundo ko’y gumuho sa aking nadinig
Nanlumo ako’t mga tuhod nanginig
Ngunit di magawang sa iyo’y magalit
Masakit ma’y inunawa kitang pilit

At ako’y nagsumamong bago lisanin
Lumapit ka’t mahigpit akong yakapin
Habang ako’y yakap ibulong sa akin
Paano mabuhay nang ‘di ka kapiling

Turuan akong mamuhay nang mag-isa
Bago ka lumisa’t sumama sa kanya
Nasanay akong pag-gising sa umaga
Ngiti mo’y sisilay pagmulat nang mata

Mahirap na tanggaping ako’y iiwan
Ngunit hindi na kita kayang pigilan
Basta’t turuan mo akong kita’y kalimutan
Bago tuluyan na kamay ko’y bitawan

(Inspired by Michael Bolton’s “How Am I Supposed To Live Without You”)

 

%d bloggers like this: